maanantai 22. tammikuuta 2018

TamAuksen uudet nettisivut!

Hei!

TamAuksen nettisivut siirtyvät osoitteeseen

https://tamausry.wordpress.com/

Näitä sivuja ei jatkossa enää päivitetä ja kaikki tiedotus tapahtuu uusien sivujen kautta.

Terveisin,

TamAuksen hallitus

maanantai 11. joulukuuta 2017

TamAus ry:n hallituksen kokous 29.11.2017Läsnä
Max Liikka (pj)
Krista Teijula (sihteeri)
Krista Budde
Noora Torvinen
 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.46.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen, koska paikalla oli neljä hallituksen jäsentä.

3.Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4.  Pikkujoulut 7.12.
-       Budjetiksi sovittiin 80 euroa.
-       Keskusteltiin myös työnjaosta juhlien valmisteluissa. Osa käy kaupassa, osa vastaa ohjelmasta, osa koristelusta, osa leipomisesta. Myös toimihenkilöt ovat aktiivisesti mukana järjestelyissä.

5. META

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.56.

TamAus ry:n hallituksen kokous 8.11.2017Läsnä:
Max Liikka (pj)
Eemeli Lahtinen
Krista Teijula (sihteeri)
Krista Budde
Karoliina Majuri
Noora Torvinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.11.

2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska hallituksen jäseniä on tiedotettu kokouksen ajankohdasta ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 6/7.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5Talousasiat
·         Kuitit
o    Hyväksyttiin Maxin kuitti muutosmaksusta Patentti- ja rekisterihallintoon, 20 e.
o    Hyväksyttiin Maxin ja Eemelin Lexica-vujujen edustuskorvaukset. Keskustellaan Janin osallistumisen korvaamisesta.
·         Pankkiasiat
·         Nordeassa pitäs käydä
o    Jani ei ollut paikalla eikä ole käynyt pankissa.
·         NääsPeksi
o    Ehdotettiin, että lippujen hankinta TamAukselle, ITU:lle, OKA:lle, Mentorille ja Patinalle hoidetaan kauttamme, mutta laskutuksen jäseniltä hoitavat kukin ainejärjestö itse.
·         Kioski
o    Limsat ja välipalapatukat loppu. Toiveena myös rusinoita.
o    Kehitetään systeemi myynninseurantaan. Laskelmat: pohjakassa, myynnit ym. Karoliina hoitaa.
o    Budjetoidaan 40 euroa rusinoiden, limsojen ja patukoiden hankintaan.
·         Hengailuiltaan budjetoidaan 20 euroa.

6. Tapahtumat
Menneet:
·         Lautapeli-ilta 25.10.
   • Tapahtuma onnistui kohtuullisesti, koska paikalla oli n. 10 ihmistä. Ajoitus hieman huono – paljon harjoitustunteja ym.
  • OpettajaT3 tapaaminen MusTa ry:n kanssa 1.11.
   • T3-opinnot: Max selvittää dekaanin tapaamisessa, miksi musiikkipedagogeille ei tarjota yliopistolta kasvatustieteen kursseja.
   • Pohdittiin yhteisiä tapahtumia kuten pikkujoulut ja sitsit. Pikkujouluista päätettiin myöhemmin luopua.
   • Yhteissitsit järjestetään keväällä. Päivämääräksi ehdotettiin 8./9.3. tai viikolla 13, joista TamAus ehdottaa pe 9.3. Pohditaan, vaikuttaako viikonpäivä (perjantai) tilavuokraan ym. MusTalaiset tykkäävät esiintymisestä, joten lupasivat huolehtia ohjelmasta. Tapahtuman suunnittelu alkaa tammikuussa.
  • Hallituksen tutustumisilta 3.11.
   • Tapahtuma sujui menestyksekkäästi.
  • TAMYn pj-tapaaminen 7.11.
   • Max sai K-ryhmältä kahvipaketin ja julisteen.
   • Tamyn T3 järjestöstartti (30.1.), johon tulevat kaikki UTA:n ja TTY:n ainejärjestötoimijat.
   • T3 kasvatuksen ops-ryhmä, jota johtavat Kirsi Reiman Marita Mäkinen tarvitsee opiskelijajäseniä. T3 intrassa ja Tampere3-sovellus, saa kommentoida.
  • Kaliaa ja kebabia -tapahtuma oli menestys.
           Tulevat:
·         Äänenkäyttökoulutus
·         Aikataulu, tarjoukset
·         Max hoitaa, ottaa puheeksi Kasvo:n pj-miitissä. Keväällä.
·         Nääspeksi 23.11.
    • Hoidossa. Jani hoitaa liput ja kaiken muunkin.
·         Pikkujoulut 7.12.
    • Kahoottia, joululauluja, 2 euron pakettien vaihto?
    • Naposteltavaa ja pientä ohjelmaa, jonka tapahtumavastaavat järjestävät. Otetaan yhteyttä myös toimihenkilöihin.
·         Hengailuilta?
    • 21.11. klo 17.
    • Lautapelejä tai leffailta. Rento, matalan kynnyksen tila, pientä naposteltavaa (20 e).
    • Markuksentori? Ilmarin kerhohuone? Hätätapauksessa Alakuppila. Pinni B:n luentosali? Paikka selviää myöhemmin.
    • Noora ottaa vastuun.
·         TAMYn järjestösitsit 28.11.
   • Max, Eemeli, Krista T. ja Noora menevät.
·         TAMYn vujut
    • Eemeli menossa, ei edusta virallisesti TamAusta.
·         Hallituksen pikkujoulut 5.12. klo 18.05
    • Tehdään pizzaa Krista B:n luona

7. SOOL-asiat
TP-startti Virrassa EDU’s Caféssa 15.11. klo 11-14 (ilmoittautuminen alkaa ja tulee paljastuksia). Noora menee. SOOL:in jäsenet talvipäiville puoleen hintaan.

Noora hankkii pian junaliput järjestökurssille.

8  Edunvalvonta-asiat
Eemeli tavannut Jukka Favorinia kalenteriasian merkeissä. Google-kalenterin käyttö ongelmallista, koska ei voi jakaa julkisesti salassapitosyistä. Outlook-kalenteri? Kokeiluasteella, ehkä käyttöön keväällä.

Eemeli hoitanut edunvalvontaa: eräällä auskulla ongelmia ohjaavan opettajan kanssa. Voisi markkinoida jäsenistölle edunvalvonta-asiaa: profiloituminen, juliste, nettisivut ym.?

9. Ilmoitusasiat

10.  Valiokunnat ja kokoukset
           Menneet:
  • OKE-kokous 24.10.
  • Kasvo-pj -kokous 25.10.
  • Kasvon kopokokous 25.10.
  • Dekaanin tapaaminen 26.10.
  • lo- ja ao-peda-opintojen ops-kokous 1.11.
  • Kasvon syyskokous 6.11.
   • Eemeli valittiin Kasvon varapuheenjohtajaksi. Kasvon uusi pj Marika lupasi liittyä TamAukseen.
Tulevat:
·         Nettisivukokous Norssilla 13.11.
·         14.11. OKE:n kokous
·         Kasvo-pj-kokous, päivämäärä ei tiedossa.

11. CAF-keskustelu
  • Hallituksen jäsenet tutustuvat tykönään ja kommentoivat.
  • Vetovoimaisuus: aineenopettajille pitäisi tarjota mahdollisuuksia luokanopettajan monialaisia opintoja.

12. META
Sähköpostilista on olemassa ja sen käyttöä pohditaan.

Epäoikeudenmukaisuuksia eri aineryhmien välillä:
 • Saksan auskut pääsevät laajentavaan ulkomaille. Miksi muut eivät?
 • Opetuspelit? Markkinoitu vain kielille.

13. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
  • Ennen pikkujouluja 5.12.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.