keskiviikko 20. syyskuuta 2017

TamAus ry:n hallituksen kokous 27.8.2017

Läsnä
Eemeli Lahtinen (pj)
Carita Siren (poistui klo 19.35 kohdan 9. jälkeen)
Auli Klade
Oona Florath (toimi sihteerinä Melina Hujasen puuttuessa)
Henna Silvennoinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.50

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 5/6.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
12.5.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Talousasiat
Tamauksen tilillä on tällä hetkellä 1401, 17 euroa. Tamaukseen on liittynyt seitsemän uutta jäsentä, jotka ovat tämän lukuvuoden opetusharjoittelijoita. Päätettiin budjetoida 150 euroa hallituksen kiitosillalliseen, joka pidetään syyskuussa. 14.9. pidettävään Norssin esittelykierrokseen budjetoitiin 30 euroa.

6. Kuittien hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

7. SOOL-/kopo-asiat
-  Sool hakee uutta startegia-toimiryhmää (6.9 haku loppuu)

8. Tapahtumat

Menneet:
- Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle tapahtuma. Eemeli, Henna ja Oona paikalla. (2-3 edustajaa oli sopiva määrä). Riikka Juortamo oli estynyt sairastumisen vuoksi.

Tulevat:
- 4.9. 12.15-13.40 opintojen avajaiset (Väinö Linna Sali) Melina ja Auli osallistuvat ja esittelevät Tamauksen lyhyesti.
- 4.9. 15.00 TTY-opiskelijoille UTA-kierros. Henna vetää kierroksen, Melina ja Auli osallistuvat mahdollisesti.
- 27.9. Tamauksen esittely ja Soolin esittely (Norssi 13.30-14.15). Eemeli osallistuu Soolin aluetoimijana ja esittelee myös Tamauksen.
- Norssi-kierros 14.9. torstai klo 16.30 (esittelykierros auskuhuoneessa opiskelijoille), kaikki osallistuvat. Hankitaan tilaisuutta ja yhteistä oleilua varten auskuhuoneeseen pientä purtavaa ja limsaa.
- 6.9. Tutustumis ja peli-ilta alakuppilassa klo 18.00-20.00 Infotaan sähköpostilistoilla ja Tamauksen facebook-sivuilla.
- 21.9. Kasvon piknik. Eemeli osallistuu, tiedotusta pohditaan

9. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma
- käytiin läpi toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, Eemeli muokkaa joitain kohtia.

10.  Ilmoitusasiat
- kioskin ja auskuhuoneen tilannetta selvitellään.
- sähköpostilista tämän vuotisille opetusharjoittelijoille pitäisi päivittyä pikimmiten. Jukka Favorin on luvannut olla yhteydessä Caritaan.

11. Valiokunnat ja kokoukset

Menneet:
- OKEn kokous 15.5.: Eemeli osallistu.
- OKEn kokus 5.6.: Eemeli osallistui.
- Dekaanin tapaaminen 24.5.: Auli osallistui.

Tulevat:                     
- Kasvon kopo-jaoston kokous. Eemeli menee.
- Dekaanin tapaaminen 21.9. klo 09.00-10.00. Eemeli yrittää järjestää aikaa osallistumiselle.

12. META
- Hallituksen kiitosillallinen (aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin)

13. Seuraava kokous
- Seuraava kokous järjestetään syyskuussa. Tarkempi ajankohta sovitaan doodle-kyselyn kautta viimeistään syyskuun alussa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:13.

torstai 31. elokuuta 2017

TamAus ry:n hallituksen kokous 12.5.2017

Läsnä
Eemeli Lahtinen (pj)
Carita Siren
Auli Klade (saapui paikalle klo 14.22)
Oona Florath
Henna Silvennoinen
Melina Hujanen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.20

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska hallituksen jäsenistöä on tiedotettu kokouksen ajankohdasta ajoissa ja hallituksesta oli paikalla 6/6.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
2.5.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Talousasiat
Tamauksen tilillä on tällä hetkellä 1453, 77 euroa. Tamauksen tilille on viety käteispanona kioskikassan tuotto, joka on yhteensä 120 euroa. Tamaukseen on liittynyt yksi uusi jäsen. Kyseessä ilmeisesti yksi ensi lukuvuoden opetusharjoittelijoista. Tamauksella on tällä hetkellä yhteensä 40 uutta jäsentä. Päätettiin budjetoida kymmenen euroa Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman ständikarkkeihin.

6. Kuittien hyväksyminen
Hyväksytään Aulille maksettavaksi 45,14 euroa kevätfiestan kuohuvien hankkimisesta. Hyväksytään Eemelille maksettavaksi 5,17 euroa ja 8,65 euroa kevätfiestan ruokahankinnoista.

7. SOOL-/kopo-asiat

-Menneet:
    -Kopovaliokunnan puheenjohtajisto tapasi TTYn ja TAMKOn edustajia 10.5
   

-Tulevat:
-T3-kopotapaaminen 17.5: Eemeli osallistuu.
-OAJ-pirkanmaan kevätkauden päättäjäiset 18.5: Eemeli osallistuu.
-SOOLin aluetoimijakoulutus 23.-24.5: Eemeli menee.
-Dare to Learn -tapahtuma 5.-6.9: SOOL myy ainejärjestöille edullisia ryhmälippuja. Keskusteltiin ryhmälippujen hankkimisesta mutta koettiin lippujen ostamiseen liittyvän liikaa taloudellisia riskejä, sillä ryhmälippuja pitäisi ostaa vähintään kymmenen kappaletta. Tamaus katsoo, että on liian epävarmaa, saataisiinko kymmenen lippua myytyä, koska tapahtuma järjestetään heti syyslukukauden alussa. Päätettiin kuitenkin mainostaa tapahtumaa sosiaalisen median kautta kesän aikana ja tarjota uusille ja vanhoille Tamauksen jäsenille tietoa houkuttelevasta tapahtumasta.8.            Tapahtumat

-Menneet:
-Kevätfiesta 3.5: Tapahtuma onnistui hyvin ja paikan päällä oli noin parikymmentä henkilöä. Tamaus tarjosi pientä purtavaa ja lasilliset kuplivaa. Tamauksen tietovisasta tykättiin.
-Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle suunnittelupalaveri 8.5: Aikataulusyistä johtuen Tamauksesta ei päässyt kukaan osallistumaan palaveriin.
-EDUn opetuksen kehittämispäivä 9.5: Eemeli oli paikalla.

-Tulevat:

-Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle 16.5: Eemeli, Oona, Henna ja matemaattisten aineiden opetusharjoittelija Riika Juortamo menevät pitämään EDUn ständiä.

9.            Ilmoitusasiat

-Kioski on täysin tyhjä ja jatkaa toimintaansa syksyllä.


10.          Valiokunnat ja kokoukset

-Tulevat:
-OKEn kokous 15.5: Eemeli menee.
-Dekaanin tapaaminen 24.5: Auli osallistuu.

11. META

-Päätettiin toteuttaa hallituksen kiitosillallinen ensi syksynä. Ideoidaan illallisen ajankohtaa ja paikkaa myöhemmin.
-Suunnitellaan Tamauksen esittelytekstiä, joka julkaistaan uusille auskuille lähetettävässä hyväksymiskirjeessä. Carita lupautui hoitamaan esittelytekstin koostamista.
-Tamaus aikoo osallistua pedagogisten opintojen avajaisiin.
-Halutaan järjestää yliopiston esittelykierros TTYn opiskelijoille heti syksyn alussa. Carita yrittää selvittää, milloin TTYn opiskelijat aloittavat orientaatioharjoittelunsa.
-27.9 Tamauksen esittely uusille opetusharjoittelijoille Norssin auditoriossa. Päätettiin sopia seuraavassa kokouksessa, kuka/ketkä osallistuvat ja esittelevät Tamauksen toimintaa uusille auskuille. Eemeli on menossa esittelemään SOOLia, koska hän toimii ensi lukuvuonna SOOLin aluetoimijana.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään elokuussa. Tarkempi ajankohta sovitaan doodle-kyselyn kautta elokuun aikana.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:32.

TamAus ry:n hallituksen kokous 2.5.2017

Läsnä
Eemeli Lahtinen (pj)
Auli Klade
Oona Florath
Henna Silvennoinen (saapui paikalle klo 15.43)
Melina Hujanen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:00.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska jäsenistöä on tiedotettu kokouksen ajankohdasta ajoissa ja hallituksesta oli paikalla 5/6.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
3.4.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Talousasiat
Tamauksen tilillä on tällä hetkellä 1402, 18 euroa. Päätettiin yhteisesti, että budjetoidaan kevätfiestan juomiin ja ruokiin 80 euroa.

6. Kuittien hyväksyminen
Hyväksytään Hennalle maksettavaksi 60 euroa lahjakortin hankkimisesta äänenkäytönkoulutuksen pitäjälle.

7. SOOL-/kopo-asiat

-Menneet:
    -Soolin liittarikoulutus 4.4: Eemeli oli koulutuksessa.
   -OAJ-info 7.4: Tapahtumaan osallistui noin 30 henkeä. Mielenkiintoinen ja informatiivinen tapahtuma.
    -Liittоkokous 8.-9.4: Eemeli osallistui.

-Tulevat:
-Kevään harjoittelun palautteen keräys


8.            Tapahtumat

-Menneet:
-Tamyn opiskeluretriitti 4.4: Eemeli osallistui.
-Äänenkäytön koulutukset 4.4. & 5.4. Tapahtumaan osallistui tiistaina kuusi henkilöä ja keskiviikkona yhdeksän.
-EDUn hallitusten illanvietto 11.4: Eemeli osallistui. Tamauksen järjestämä ohjelmanumero oli suosittu.
-Kasvon vuosijuhlat 20.4: Eemeli osallistui.
-Merkkimarkkinat 25.4: Tamaus ei aikataulusyistä johtuen päässyt edustamaan eikä myymään merkkejä.
-Tamyn vappusimat 28.4: Eemeli osallistui.

-Tulevat:

-Kevätfiesta 3.5: Tapahtuma järjestetään Norssin opettajanhuoneessa klo 18-21. Kevätfiestaan on kutsuttu kaikki auskut sekä Norssin opettajat. Tamaus tarjoaa pientä purtavaa sekä kuplivaa. Ideoitiin myös, että Tamaus järjestää Kahoot-tietokilpailun, jonka voittajalle annetaan Tamauksen haalarimerkki  palkinnoksi.
-Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle suunnittelupalaveri 8.5: Eemeli, Oona ja Henna osallistuvat.
-Opetuksen kehittämispäivä 9.5: Eemeli menee. Tapahtuma on avoin kaikille kasvatustieteen opiskelijoille.
-Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle 16.5: Eemeli, Oona ja Henna osallistuvat ja edustavat tapahtumassa EDU:a.

9.            Ilmoitusasiat

-Eemeli on valittu SOOLin aluetoimijaksi kaudelle 2017-2018. Onnea!

10.          Valiokunnat ja kokoukset

-Menneet:
-Tamyn kopovaliokunnan kokous 5.4: Eemeli edusti.
-OKEn kokous 25.4: Eemeli oli paikan päällä.
-Kasvon kopojaoston kokous 25.4: Eemeli osallistui kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa sitä, että pedagogiset opinnot yhtenäistettäisiin entistä selkeämmiksi kokonaisuuksiksi.
-Dekaanin tapaaminen 26.4: Eemeli tapasi dekaanin.
-Tulevat:
-OKEn kokous 15.5: Eemeli menee.
-Dekaanin tapaaminen 24.5: Auli tai Carita osallistuu.

11. META
 Ei muita esille tulleita asioita.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 12.5.2017 klo 14 Eemelin luona. Päätettiin pitää suljettu kokous, joka on siis avoin vain hallituksen jäsenille. Tarkoituksena ideoida alustavasti ensi syksyn toimintaa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:25.

sunnuntai 7. toukokuuta 2017

TamAus ry:n hallituksen kokous 3.4.2017

TamAus ry:n hallituksen kokous
Tampereen yliopiston Alakuppila, Kalevantie 4, Tampere
3.4.2017 klo 16:00

Läsnä
Eemeli Lahtinen (pj)
Carita Sirén
Auli Klade
Oona Florath
Henna Silvennoinen
Melina Hujanen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:07.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska jäsenistöä on tiedotettu kokouksen ajankohdasta ajoissa ja hallituksesta oli paikalla 6/6.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
6.3.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Talousasiat
Tamauksen tilillä on tällä hetkellä 833,73 euroa. Kioskin täyttökassassa on 95,35 euroa. Haalarimerkkien laskun loppusumma oli 218,45 euroa ja se on nyt maksettu Tamauksen tililtä. Tamaus ry on saanut kaksi uutta jäsentä rekisteriinsä. Uusia jäseniä on siis tällä hetkellä 39 kpl. Haalarimerkkien myymistä varten on hankittu kassa, jota säilytetään Virrassa, EDUn hallitushuoneessa. Samassa paikassa on säilössä Tamauksen uusia haalarimerkkejä 100 kpl. Merkkejä on jo myyty 10 kpl. Haalarimerkin suunnittelijalle toimitetaan yksi merkki kiitoksena merkkikilpailuun osallistumisesta ja sen voittamisesta.

6. Kuittien hyväksyminen
Hyväksytään Eemelille maksettavaksi 23,50 euroa kahdesta leffalipusta, jotka olivat palkinto Tamauksen haalarimerkkikilpailussa. Hyväksytään myös Hennalle maksettavaksi 3,90 euroa tiskiaineen hankkimisesta auskuhuoneeseen.

7. SOOL-/kopo-asiat
-Menneet:
  • Järjestökurssi 11.-12.3: Eemeli oli paikalla.
  • Teemaseminaari 24.3: Eemeli, Melina ja Auli osallistuivat. Tapahtumaan osallistui kiitettävästi myös muita opettajaopiskelijoita ympäri Suomen.
-Tulevat:
 • Soolin liittarikoulutus 4.4: Eemeli osallistuu.
 • OAJ-info 7.4: Tapahtumasta on tiedotettu sekä sähköpostin että Facebookin kautta. Tapahtuma järjestetään Tampereen normaalikoulun ruokalassa.  
 • Liittopäivät 8.-9.4: Keskusteltiin Tamaus ry:n linjauksista tulevaa liittokokousta varten. Valtuutettiin Eemeli Lahtinen ja Ilse Forss (ITU ry) edustamaan TamAusta. Eemeli on myös asettanut itsensä ehdolle SOOLin hallitukseen. Tamaus pitää puheenjohtajalleen peukkua pystyssä.

8. Tapahtumat
-Menneet:
  • Tamyn KOO-ilta 7.3: Eemeli oli paikalla.
  • Tamyn hyvinvointi- ja kopovaliokunnan ständi Linnassa 14.3: Eemeli oli läsnä.
  • Tamyn pj-sitsit 20.3: Eemeli edusti.
  • Tamyn kopo-cocktail 29.3: Eemeli edusti jälleen.
  • Ylinten elinten tapaaminen 1.4:  Eemeli oli paikan päällä.
-Tulevat:
 • Tamyn opiskeluretriitti 4.4: Eemeli menee.
 • Äänenkäytön koulutukset 4.4. & 5.4: Melina osallistuu tiistaina. Henna osallistuu keskiviikkona. Koulutukseen on ilmoittautunut 11 henkilöä tiistaille ja 7 keskiviikolle.
 • EDUn hallitusten illanvietto 11.4: Eemeli menee.
 • Kasvon vuosijuhlat 20.4: Eemeli on ilmoittautunut.
 • Merkkimarkkinat 25.4: Tamaus ei osallistu aikatauluvaikeuksien vuoksi.
 • Tamyn vappusimat 28.4: Eemeli menee.
 • Opetuksen kehittämispäivä 9.5: Eemeli osallistuu.
 • Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle 16.5: Eemeli, Oona ja Henna osallistuvat.

9. Ilmoitusasiat
-EDUn palautekysely tulee jakoon lähipäivinä. Palautekyselyn vastauksia käsitellään Opetuksen kehittämispäivässä 9.5.


10. Valiokunnat ja kokoukset
-Menneet:
  • Tamyn pj-tapaaminen 8.3: Eemeli osallistui.
  • Kasvon kokous 13.3: Eemeli oli läsnä.
  • Tiedekunnan dekaanin tapaaminen 20.3: Eemeli oli mukana.
  • Tamyn hyvinvointivaliokunnan kokous 22.3: Eemeli osallistui.
  • Talvipäiväyhdistyksen hallituksen valintakokous 23.3: Tamaus ei päässyt aikataulusyistä johtuen osallistumaan.
  • ITUn kevätkokous 23.3: Eemeli osallistui ja toimi puheenjohtajana.
  • Kasvon kokous 27.3: Eemeli oli mukana kokouksessa.
  • OKEn kokous 28.3: Eemeli osallistui.
  • Kasvon kopojaoston kokous 28.3: Eemeli oli läsnä.
  • Tamyn pj-tapaaminen 28.3: Eemeli otti osaa.
-Tulevat:
 • Tamyn kopovaliokunnan kokous 5.4: Eemeli edustaa.
 • OKEn kokous 25.4: Eemeli menee.
 • Kasvon kopojaoston kokous 25.4: Eemeli edustaa.
 • Dekaanin tapaaminen 26.4: Eemeli osallistuu tapaamiseen.
 • Tamauksen kevätfiesta 3.5: Kevätfiesta klo 18 alkaen Tampereen normaalikoulun opettajanhuoneessa. Tapahtumaan ovat sydämellisesti tervetulleita niin kaikki auskut kuin myös opettajatkin. Oona tiedustelee tilan varaamista rehtorilta sekä luo eventin Facebookissa. Tamaus tarjoaa pientä purtavaa sekä kuplivaa tapahtumaan osallistuville.
 • OKEn kokous 15.5: Eemeli menee.
 • Dekaanin tapaaminen 24.5: Eemeli osallistuu tapaamiseen.

11. META
 Vetoomus viedään dekaanille 6.4 klo 10. Vetoomuksen vievät yhdessä Raisa Harju-Autti, Antti Hiitti sekä Eemeli.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 24.4.2017 klo 15 Alakuppilassa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:45.

TamAus ry:n hallituksen kokous 6.3.2017

TamAys ry:n hallituksen kokous
Tampereen yliopiston Alakuppila, Kalevantie 4, Tampere
6.3.2017 klo 16.00
Läsnä
Eemeli Lahtinen (pj)
Carita Sirén (sihteeri)
Melina Hujanen (poistui klo 17.00)
Auli Klade
Henna Silvennoinen 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.05
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallituksesta ollessa paikalla 5/6.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohta 4. Kokouksen sihteerin valinta. Lisätään kohtaan 9. Kasvon
vuosijuhlat.
4. Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin Carita Sirén sihteeriksi.
5. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin 1.2.2017 ja 15.2.2017 pöytäkirjat.
6. Talousasiat
Tilillä tällä hetkellä 1027,18 euroa. Kasvolta tullut 300 euroa yksikön avustusta. Kioskia täydennettyä 36,70 eurolla.
- Kirjanpidon tilien jakaminen tuottoihin ja kuluihin: Kirjanpitoon tehdään muutos siten, että jokainen tili jaetaan tuottoihin ja kuluihin tästä eteenpäin ja takautuvasti koko tilikaudelta 2016-2017.
- budjetoidaan haalarimerkkeihin 250 euroa
7. Kuittien hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä kuitteja.
8. SOOL-/kopo-asiat
- Jäsenyhdistyskoulutus 3.2. Eemeli osallistui
- Tampereen SOOL-vastaavien tapaaminen 24.2. Carita oli paikalla.
- Järjestökurssi 11.-12.3. Eemeli menee.
- Teemaseminaari 24.3. Carita tiedottaa.
- Liittopäivät 8.-9.4. Helsingissä. Eemeli ainakin menossa.
- TamAuksen tekemän vetoomuksen on allekirjoittanut tähän mennessä SOOL ja Kasvo, Lexica käsittelee asiaa kokouksessaan 6.3. Toimitetaan tiedekunnan dekaanille tämän viikon aikana.
9. Tapahtumat
- Äänenkäytön koulutukset 4.4. ja 5.4. Tilat varattu, Carita tiedottaa
- OAJ-info 7.4. Norssilla. Carita tiedottaa.
- Kasvon vuosijuhlat 20.4. Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.
10. Ilmoitusasiat
- Yhteistyö JANOn kanssa siirtynee syksyn puolelle
11. Valiokunnat ja kokoukset
Menneet:
- Tamyn pj-tapaaminen 6.2. Eemeli osallistui.
- Tiedekunnan dekaanin tapaaminen 21.2. Eemeli osallistui
- OKEn kokous 21.2. Eemeli osallistui. Aineenopettajaharjoittelijoiden sisäänottokiintiö tulee pysymään samana seuraavat kaksi vuotta.
- Kasvon kopo-jaoston kokous 21.2. Eemeli ja Carita olivat paikalla.
- Kasvon kokous 22.2. Eemeli osallistui.
- Tamyn kopovaliokunnan kokous 28.2. Eemeli osallistui.
- Kasvon vuosijuhlakokous 6.3. Eemeli oli paikalla.

Tulevat:
- Tamyn KOO-ilta 7.3. Eemeli menee.
- Tamyn pj-tapaaminen 8.3. Eemeli menee.
- Kasvon kokous 13.3. Eemeli osallistuu.
- Tiedekunnan dekaanin tapaaminen 20.3. Eemeli osallistuu.
- Kasvon kopojaoston kokous 28.3. Eemeli ja Carita osallistuvat.

12. Logo- ja haalarimerkkikilpailu
Hallitus on saanut 3 upeaa ehdotusta. Valittiin Minja Volotisen ehdotus voittajaksi.
13. META
Seuraava kokous 3.4. klo 16 Alakuppilassa.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26.

perjantai 10. maaliskuuta 2017

TamAuksella uusi logo!

TamAuksen logo- ja haalarimerkkikilpailun voittaja on selvinnyt: uusi logo on Minja Volotisen käsialaa! Onnea!
TamAus haluaa myös kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita upeista ehdotuksista.

Nyt saamme ilolla julkistaa TamAuksen uudistuneen logon, josta on myös haalarimerkit tilauksessa:
keskiviikko 8. maaliskuuta 2017

TamAus ry:n hallituksen kokous 15.2.2017

TamAus ry:n hallituksen kokous
Tampereen yliopiston Alakuppila, Kalevantie 4, Tampere
15.2.2017 klo 17:00


Läsnä
Eemeli Lahtinen (pj)
Carita Sirén
Auli Klade (poistui klo 17:30, kesken kohdan 5)
Henna Silvennoinen (sihteeri)


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:10.


2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska hallituksesta oli paikalla 4/6.


3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.


4. Sihteerin valinta
Henna Silvennoinen valittiin sihteeriksi.


5. Vetoomus kielikasvatuksen aseman vahvistamisesta
Laadittiin ja hyväksyttiin vetoomus kielikasvatuksen aseman vahvistamisesta Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Eemeli ottaa vielä yhteyttä Lexican ja SOOLin hallituksiin ja kysyy haluavatko he allekirjoittaa vetoomuksen. Eemeli toimittaa vetoomuksen eteenpäin.


6. Tamyn toiminta-avustushakemus
Katsottiin yhdessä läpi ja sovittiin, että Eemeli lähettää eteenpäin.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:37